Tipps gegen Maden in der Bio-Tonne

چند پیشنهاد برای کرمهای موجود در سطل آشغال مواد غذایی

 

در تابستان هر سال ما همگی مشکلات زیادی با سطلهای آشغالی که سبزیجات و موادغذایی را در آن میریزیم، داریم. وقتی در تابستان در سطل آشغال را باز میکنیم، صدها پشه و یا مگس و تعداد زیادی کرم روی در سطل آشغال و یا در لبه های سطل آشغال میبینیم. این موضوع نه تنها حال آدم را بهم میزند بلکه غیربهداشتی هم هست، زیرا این کرمها و مگسها هم تکثیر میشوند(یعنی هم تعدادشان افزوده میشود) و هم باعث بیماریهای مختلف هستند

مگسها به طور خاص با بوی گوشت یا بوی استخوان به طرف سطل آشغال میروند.  به همین خاطر بهتر است که هیچ نوع باقیمانده گوشت و یا استخوان را به داخل سطلهای آشغال مواد غذایی نیاندازید. سطل آشغال موادغذایی را در یک محل خنک و تاریک بگذارید

علاوه بر این بهتر است که آشغالهای آشپزخانه (آشغالهای مواد غذایی) را در کاغذهای روزنامه بپیچید و بعد داخل سطل آشغال مواد غذایی بیاندازید. سطلهای آشغال مواد غذایی و سبزیجات را با شلنگ و سرکه که در داخل سطل میریزید خوب بشویید. سطل را بعد از شستن در یک محلی بگذارید که خوب خشک شود

برای جلوگیری از خیس شدن سطلهای مواد غذایی میتوانید به داخل سطل آشغال خاک اره بریزید

اگر سطلهای آشغال شما خیلی کرم دارد، میتوانید یا گرد مخصوص سطلهای آشغال مواد غذایی را داخل آن بریزید و یا آهک و یا آرد سنگ داخل سطل آشغال بریزید. این مواد را میتوانید از مغازه هایی که مواد ساختمانی را میفروشند تهیه کنید

 آرد سنگ =  Gesteinsmehl

آهک       =Löschkalk