Ernährung und Gesundheit

غذا و سلامتی

 
تصور کنید آب لوله کشی را به عنوان آب نوشیدنی مورد استفاده قرار بدهید, و لازم نباشد که آب را در شیشه های پلاستیکی  آب از مغازه بخرید و به این ترتیب گاز کربنیک تولید کنید. حتی اگر فکر بهتر کردن آب و هوا هم نیستید, تنها همین فکر که شما با استفاده از آب لوله کشی سالانه صدها یورو ذخیره میکنید, فکر خوبی است

خواندن

 

کلم, از نوع سبزیجاتی است که در فصل سرد سال بیشتر خورده میشود. کلم در اواخر پاییز رسیده (قابل استفاده) است. کلم را  میتوانید تا مدت زیادی نگهداری کنید و اگر در جای مناسب و خنک آنرا نگه دارید حتی تمام مدت زمستان نیز میتوانید از آن استفاده کنید

 

خواندن