DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.

Verbrauchertipps

خانواده و اوقات تفریح

Beitrag نظافت، چالشی برای همگان

نظافت، چالشی برای همگان

همه ما چه کوچک و چه بزرگ نظافت و مرتب کردن وسایل برایمان نه تنها برای ما کار است بلکه موضوعی است که برای ما هم سرگرمی است و هم باعث خوشحالی ما میشود. ما میتوانیم کارهای خانه را طوری انجام بدهیم که بهتر و مرتبتر انجام بشوند. با برنامه نظافت هفتگی میتوانیم خانه را با تمام افراد خانواده خوب تمیز کنیم و همه از این برنامه نظافت جمعی هم لذت ببریم.

اطلاعات بیشتر
Beitrag انجمن حمایت از مصرف کنندگان به اطلاع میرساند

انجمن حمایت از مصرف کنندگان به اطلاع میرساند

رستورانهایی که غذاها و نوشیدنیهای همراه به مشتری های خود میفروشند، باید از اوایل سال میلادی در کنار ظروف یکبار مصرف، ظروف چندبار مصرف ارائه بدهند. شیوه به اجرا گذاشتن این قانون هنوز توسط هیچ اداره دولتی کنترل نمیشود و به همین دلیل مشکلات زیادی در زمینه اجراگزاری این قانون وجود دارد یکی از این مشکلات این است که رستورانها به مشتریان اشکال مختلفی از سیستم چندبار مصرفی را ارائه میدهند

اطلاعات بیشتر
Beitrag بیمه برای دوچرخه ها

بیمه برای دوچرخه ها

رهنمودهایی از انجمن حمایت از مصرف کننده در دیبورگ

در دوران پاندمی کرونا، فروش دوچرخه بسیار بالا بود. در حال حاضر قیمت هزینه بنزین بسیار بالاست به همین خاطر استفاده از دوچرخه به همان نسبت بالا خواهد بود.

.

اطلاعات بیشتر
Beitrag تخم مرغ های سفره هفت سین یا برای عید پاک، را با رنگهای طبیعی رنگ کنیم

تخم مرغ های سفره هفت سین یا برای عید پاک، را با رنگهای طبیعی رنگ کنیم

تخم مرغهای رنگی که در فروشگاهها برای فروش گذاشته میشوند، تخم مرغهایی هستند که با رنگهایی که دارای موادشیمیایی هستند، رنگ میشوند. این تخم مرغهای رنگی برای کسانی که حساسیت دارند مناسب نیستند و ممکن است که این افراد بعد از دست زدن به این تخم مرغها حساسیتشان بروز کند. این مواد شیمیایی که روی تخم مرغها زده میشود، علامت گذاری شده اند. گفته میشود که بعضی از این مواد شیمیایی که برای رنگ زدن به تخم مرغها استفاده میشوند، آنقدر مضر هستند که بهتر است از خوردن این تخم مرغهای رنگی خودداری شود. دلیل آن این است که هنگامی که تخم مرغها با این مواد شیمیایی رنگ زده میشوند، این مواد شیمیایی حتی از پوست تخم مرغ به داخل تخم مرغ درز میکنند و شما تصور کنید اگر تخم مرغ یک سوراخ داشته و یا ترک دار باشد، این ماده مستقیم به داخل تخم مرغ درز کرده و تخم مرغ را آلوده میکند.

اطلاعات بیشتر

Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.