Beitrag پخت و پز با بچه ها و برای بچه ها

پخت و پز با بچه ها و برای بچه ها

پیشنهادات غذایی از طرف انجمن حمایت از خانه داران مرکز دیبورگ

تعطیلات مدارس تمام شده است و بچه ها مجددا به مدرسه میروند. برای بسیاری از والدین با این موضوع روبرو هستند که بچه هایشان یا از کودکستان به مدرسه میروند و یا از دبستان به  دبیرستان میروند و با وضعیت جدیدی روبرو میشوند یعنی والدین باید صبحها زودتر از خواب بلند شوند وصبحانه یا غذایی که بچه با خود به مدرسه میبرد را آماده کنند و یا بعدازظهرها ناهار و یا شام را آماده کنند. مشکلی که هر روز وجود خواهد داشت این است که چه غذایی به بچه داده شود؟ برنامه روزانه خانواده با مدرسه رفتن بچه ها بالکل زیر و رو میشود

این به این معنی است که یک دوره جدیدی در زندگی بچه ها شروع  میشود و نه تنها بچه ها بلکه کل خانواده برنامه روزانه شان تغییر میکند و وعده های غذایی با ساعت کاری والدین و ساعت تعطیلی مدارس بچه ها تغییر میکند. بچه ها برای اینکه بتوانند خوب رشد کنند، نیاز دارند که به اندازه کافی ویتامین، نوشیدنی (که بهتر است این نوشیدنی بیشتر آب باشد) به بدنشان برسد. برای اینکه مواد غذایی  سالم ومقوی به شکل درست و مناسبی به بچه ها برسد، لازم است که کمی روی برنامه ریزی دقت شود.  

بهتر است برای زنگ تفریح بچه ها تغذیه مناسب به آنها داده شود که با خود به مدرسه ببرند. غذای مناسب خیلی بهتر از این است که به بچه ها چند یورو پول داده شود تا خودشان غذای زنگ تفریح را بخرند، چون بعد معلوم نیست که آیا واقعا با این چند یورو غذای خوبی برای خودشان تهیه میکنند یا نه؟

وزارت کشاورزی و موادغذایی ماهانه یک مجله چاپ میکند که در آن مواد غذایی که برای سلامتی و رشد کودکان مناسب هستند را لیست کرده و به همه پیشنهاد میدهد.

برای دریافت این مجلات میتوانید را مرکز زیر تماس بگیرید:

Verbraucherberatung im DHB-Netzwerk Haushalt, im Kreishaus Dieburg

 Albinistraße 23

Telefon 06071 - 881 2072


Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.