Beitrag ممنوعیت تیتان اوکسید در مواد غذایی

ممنوعیت تیتان اوکسید در مواد غذایی

ماده سفید کننده تیتان اوکسید در تولید آدامس، سوپهای آماده، سوس سالاد و انواع موادی که در فر پخته میشوند؛ وجوددارد.

وجود این ماده در این مواد خوراکی با علامت ای 171 نشان داده میشود.

این ماده احتمالا دارای محرکهای سرطان زا میباشد؛ به همین خاطر کمیسیون اروپا استفاده از این ماده در مواد غذایی را ممنوع اعلام کرده است. در ماه اردیبهشت سال 2021 سازمان افزا – سازمان امنیت مواد غذایی وابسته به اتحادیه اروپا- استفاده از تیتان اوکسید و صدمات حاصل از آن را در مواد غذایی ممنوع اعلام کرد. برای اینکه این ممنوعیت به اجرا نیز در بیاید به تمام کشورهای اتحادیه اروپا مهلتی معادل 6 ماه داده شد. از تابستان 2022 تولید هر نوع ماده غذایی با استفاده از تیتان اوکسید به طور رسمی ممنوع اعلام شده است.

تیتان اوکسید در تولید موادبهداشتی مانند خمیردندان، کرمهای ضدآفتاب، ماتیک و یا تولید داروها نیز مورد استفاده قرار میگیرد. ممنوعیت استفاده از تیتان اوکسید در تولید این عناصر اعلام نشده است؛ برای این موضوع نیز دلایلی وجوددارد. در تولید داروهایی که خورده میشوند، استفاده از تیتان اوکسید ممنوع نیست. به دلیل اینکه اگر استفاده از این ماده ممنوع شود، آنوقت دارویی در اختیار همگان وجودندارد.

برای اینکه داروها بدون تیتان اوکسید کماکان تولید شوند، باید فرمول اجرایی آنها تغییر کند و این موضوع نیاز به زمان دارد. به یکسری از شرکتهای تولیدات دارویی گفته شده است که دنبال تولید داروهایی بدون تیتان اوکسید باشند.

در مواد بهداشتی که روی پوست مالیده میشوند، استفاده از تیتان اوکسید غیرمضر است. تیتان اوکسید در دادن رنگ بر لوازم آرایش یا ماتیک استفاده میشود که این ماده برای بدن ضرر ندارد و حتی رنگ ماتیک که شامل تیتان اوکسید است و احتمال خوردن آن و اینکه وارد بدن بشود نیز وجوددارد. اما این میزان خطرناک نیست. اما گفته میشود که استفاده از این مواد برای کودکان مجاز نیست.

سازمان کنترل مواد، در نوامبر 2021 استفاده از تیتان اوکسید در ماتیک را بعنوان ماده مضر برای بدن رده بندی کرده است. تمام 17 نوع ماتیکی که توسط این سازمان کنترل شدند، وجود ترکیباتی از تیتان اوکسید در ماتیک را نشان دادند. تنها 6 مدل از این ماتیکها میزان کمتری را نشان دادند که میتوان از آنها استفاده کرد.

Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.