Beitrag هواکش، تمیزکننده هوا یا بهتر است پنجره را باز کنیم؟

هواکش، تمیزکننده هوا یا بهتر است پنجره را باز کنیم؟

"تعویض هوا" در دفاتر مشاوره ما همیشه موضوعی برای بحث بوده است. مضافا بر این از وقتی که ساختمانها بازسازی میشوند، وضعیت گرمایشی خانه ها نیز تغییر کرده و بهتر شده است.

"تعویض هوا" در دفاتر مشاوره ما همیشه موضوعی برای بحث بوده است. مضافا بر این از وقتی که ساختمانها بازسازی میشوند، وضعیت گرمایشی خانه ها نیز تغییر کرده و بهتر شده است.

به طور خاص در دوران کرونا موضوع تعویض هوا، مجددا تبدیل به موضوع روز شده است.

در گذشته وقتی موضوع "تعویض هوا" گفته میشد، این موضوع به طور خاص در فصل سرما با گرم کردن ساختمانها و بستن پنجره ها موضوع روز بود. هدف این بود که از قارچ زدن ساختمانها جلوگیری بشود. وقتی پنجره ها بسته هستند، هوای داخل اتاق با شوفاژ یا بخاری گرم میشود، در فضای داخل اتاق بخار تولید میشود و هوای داخل ساختمان زودتر آلوده میشود. با بازکردن پنجره، این بخار و هوای آلوده به خارج میرود و هوای بیرون به داخل ساختمان وارد می شود. در این حالت وضعیت گرمایشی ساختمان تغییری نمیکند، یعنی ساختمان همچنان گرم باقی میماند. بهترین کار این است که پنجره اتاق و یا فضایی که در آن قرار داریم را از دوطرف باز کنیم ( به اصطلاح کولاک ایجاد کنیم) و بعد مجددا پنجره ها را بعد از مدت زمان کوتاهی ببندیم.

برای کلاس های تدریس در مدرسه یا کودکستان قانونی وجوددارد که میزان دی اکسیدکربنی که در داخل اتاق است نباید بیشتر از 1000 پی پی ام باشد. یعنی از اکسیژن داخل اتاق بیشتر نباشد. اگر میزان دی اکسیدکربن در اتاق یا کلاس درس، با توجه به اینکه تعداد افراد زیادی تنفس میکنند، بیشتر باشد، تمرکز افرادی که در داخل این اتاق یا کلاس درس هستند، پایین میاید و نمیتوانند خوب درس را یادبگیرند و زود خسته میشوند. به همین خاطر باید برای تعویض هوا، برنامه داشت و براساس برنامه و سیکلهای منظم فضای داخل اتاق یا کلاس درس را تغییر داد.

موضوع مرکزی که در بحث بازسازی یا نوسازی خانه هاوجوددارد، تغییر سیستم تعویض هوا در ساختمان است. در ساختمانهای قدیمی باید همچنان با باز کردن منظم پنجره ها، فضای داخل ساختمان را تغییر داد. در بعضی ساختمانها چراغ راهنمای دی اکسیدکربن میگذارند. این چراغ راهنما به این خاطر مفید است که میتوان در زمانبندی های مناسب یا با ترتیب مناسب فضای داخل ساختمان را عوض کرد. با افزایش گاز دی اکسیدکربن در اتاق فضای اتاق یا ساختمان، مواد شیمیایی که در درون وسایل خانه هستند یا روی کف زمین اتاقها وجوددارند، با این گاز دی اکسیدکربن ترکیب شده و گازهای سمی تولید میشوند. این گازهای سمی میتوانند دارای ویروس کرونا هم باشند. سازمان محیط زیست آلمان بر روی سایت اینترنتی خود:

نکات قابل توجهی در مورد تعویض فضای ساختمان و ارتباط آن با سلامتی نوشته است. www.uba.de

موضوع قابل توجه در نکاتی که سازمان محیط زیست آلمان ارائه داده است این است که میزان درخواست و استفاده از چراغهای راهنما در اتاق یا فضای بسته(فضای اتاق یا ساختمان) در محیطهایی مثل کودکستان و یا مدرسه افزایش پیدا کرده است. سازمانهای حمایت از مصرف کننده دستگاههای مختلف را چک کرده و گزارش داده اند که قیمت یک دستگاه خوب برای کنترل فضای خانه یا ساختمان، بالای 90 یورو است.

حدود یک سال پیش، سازمان حمایت از مصرف کننده، اشتیفتونگ وارن تست، هواکشهای مختلفی که گفته میشد، هوای خانه را تنظیف میکند، را مورد چک و بررسی قرارداد. در آن زمان موضوع اصلی که مورد چک قرار گرفت، جلوگیری از ورود گرده ها یا غباره های گل به داخل خانه، جلوگیری و یا خارج کردن دود سیگار و یا بخار بود. دستگاههای هواکش برای جلوگیری از ورود گرده ها یا غباره های گل به داخل ساختمان بهترین نتیجه را دادند. نکته ای که در استفاده از این دستگاهها خیلی مهم است این است که فیلتر هواکش ها باید به طور مرتب عوض بشود. قیمت این فیلترها بالا نیست.

اخیرا سه فیلتر دستگاههای هواکش مورد چک با ویروس کرونا قرار گرفت. سازمانهای حمایت از مصرف کننده میخواستند چک کنند که آیا فیلترهای هواکش ها مانع از ورود ویروس کرونا هم خواهد شد یانه؟ نتایج این تست این بود که اگر فیلتر هواکش تازه باشد، باعث میشود که میزان ویروس کرونا در فضای داخل ساختمان کمتر شود. ولی وقتی فیلتر مدتی (حتی کوتاه) مورد استفاده قرار گرفته باشد، کیفیت خود را از دست میدهد. به این ترتیب همین فیلتر باعث انتشار بیماری میشود و ریسک تکثیر ویروس را کمتر نمیکند.

اقداماتی که تاکنون از طرف ادارات مختلف پیشنهاد شده اند، مثل باز کردن پنجره ها و یا ایجاد کولاک در فضای داخل ساختمان همچنان بهترین پیشنهادات برای حفظ از بیماریهایی مانند کرونا است.

نتیجه گیری همه این است: هوای داخل ساختمان را به طور مرتب عوض کنید، از هم فاصله بگیرید، تعداد افراد کمتری دور هم جمع شوید، ماسک بزنید و بهداشت را رعایت کنید.

اطلاعات بیشتر چه برای تعویض فضای ساختمان و چه در مورد فیلترها و هواکش ها را میتوانید یا از مرکز ما دریافت کنید و یا به لینکهای زیر نگاه کنید:

DHB-Netzwerk Haushalt im Kreishaus Dieburg, Telefon 06071 - 881 2072


منابع:

www.uba.de

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/flyer-besser-lernen-in-guter-luft

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/anforderungen-lueftungskonzeptionen-wohngebaeude

https://www.test.de/CO2-Messgeraete-und-Ampeln-im-Test-Gute-Geraete-gibts-schon-fuer-unter-100-Euro-5709239-0/

https://www.test.de/Luftreiniger-im-Test-5579439-0/

Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.