Beitrag کاغذهای بازتولیدشده، بهترین راه حل برای محیط زیست هستند

کاغذهای بازتولیدشده، بهترین راه حل برای محیط زیست هستند

انجمن خانه داری آلمان برای مطالعه مصرف کنندگان یک "کتاب نمونه" را پیشنهاد میکند.


انجمن خانه داری آلمان برای مطالعه مصرف کنندگان یک "کتاب نمونه" را پیشنهاد میکند.

حتما میدانید صنعت کاغذسازی به میزان بسیار زیادی از چوب استفاده میکند. یک پنجم درختهایی که در جنگلها زده میشوند، مورد مصرف صنعت کاغذسازی قرار میگیرند. حدود بیست درصد این درختها از درختهای جنگلهای بسیار قدیمی هستند. علاوه بر این، به میزان بسیار زیادی آب، انرژی و مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند تا از تنه های چوبی تیره رنگ، کاغذهای سفید تولیدشود. تمام این کارها برای تولید کاغذی است که برای مدت بسیار کوتاهی مورد استفاده قرار میگیرد، مثلا برای تولید روزنامه، کاغذهای بسته بندی و یا تولید کاغذهای بهداشتی؛ به طور خاص برای تولید کاغذتوالت و دستمالهای کاغذی و یا دستمالهای آشپزخانه که تنها بعد از یک بار مصرف بسیار کوتاه، این تولید باارزش از چوب (کاغذ) از طریق فاضلاب به دور انداخته میشود و دیگر قابل استفاده نیست. برای این مصارف بسیار کوتاه میتوان حتی از کاغذهایی که یک بار مورد استفاده قرار گرفته اند، نیز استفاده کرد. مثلا کاغذهای روزنامه و یا کتابهای قدیمی را میتوان مجددا مورد استفاده قرار داد و از آنها دستمالهای نظافتی، دستمالهای توالت و غیره تهیه کرد.

علامت "فرشته آبی" علامتی است که از طرف ادارات محیط زیست به عنوان علامت و سیگنالی برای باز تولید مواد، مورد استفاده قرار میگیرد.

برای بازتولید کاغذها –   بیلان اکولوژیکی در رابطه با استفاده از آب نشان داده است که  فرقی ندارد که برای چه موضوعی چه برای تولید دستمال توالت، یا دفترچه یا برای چاپ کاغذ- میزان انرژی مصرف شده، آلودگی آب و یا استفاده از مواد شیمیایی برای تولید این موادمصرفی، میزان گاز دی اکسیدکربنی که تولید میشود بسیار کمتر از میزان دی اکسیدکربنی است که از تولید کاغذ از چوب خام یعنی از تنه درخت است. به طور خاص بالاترین میزان استفاده از آب و انرژی، برای تمیزو صاف کردن لایه به لایه از چوب، است.

وقتی شما یک بسته کاغذ با 500 برگ کاغذ از نوع کاغذ بازتولیدشده (حدود دوونیم کیلو) را میخرید، به میزان 5ونیم کیلو چوب و به میزان نصف انرژی که برای تولید کاغذمعمولی مورداستفاده قرار میگیرد، را مصرف کرده اید. یعنی به این ترتیب میزان آلودگی آب کمتر و علاوه  مواد شیمیایی کمتری استفاده میشود.

کتابچه ای تحت عنوان کتابچه "کاغذ- حفاظت از جنگل و محیط زیست" به طور کامل تشریح میکند که چطور کاغذها در انواع مختلف تولید شده و هر نوع شیوه تولید کاغذ چه تاثیراتی روی محیط زیست دارد و کاغذهایی که  برای محیط زیست خوب هستند، دارای چه علائمی هستند.

شما میتوانید این بروشور را برروی اینترنت  به این ترتیب ببینید.

https://www.foep.info

هر کس که دوست دارد این بروشور را به طور کاغذی دریافت کند، میتواند حتی آنرا از روی سایت هم دانلود کند. ویا در دفاتر خانه داری در سراسر آلمان، آنها را به صورت کاغذی دریافت کند. این بروشور بطور صددرصد از کاغذهای بازتولید شده تهیه شده است و دارای علامت "فرشته آبی" یعنی به طور کامل برای حفاظت از محیط زیست تولید شده و خوب هستند.

Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.