Beitrag انجمن حمایت از مصرف کنندگان به اطلاع میرساند

انجمن حمایت از مصرف کنندگان به اطلاع میرساند

رستورانهایی که غذاها و نوشیدنیهای همراه به مشتری های خود میفروشند، باید از اوایل سال میلادی در کنار ظروف یکبار مصرف، ظروف چندبار مصرف ارائه بدهند. شیوه به اجرا گذاشتن این قانون هنوز توسط هیچ اداره دولتی کنترل نمیشود و به همین دلیل مشکلات زیادی در زمینه اجراگزاری این قانون وجود دارد یکی از این مشکلات این است که رستورانها به مشتریان اشکال مختلفی از سیستم چندبار مصرفی را ارائه میدهند

این که آیا مشتریان از این شیوه یا شیوه دیگری استفاده میکنند، بستگی به خود مشتری دارد. اما از آنجایی که مشکل خرید مواد غذایی و بردن غذا یا نوشیدنی به شیوه "غذای همراه= توگو" و تضادی که این شیوه غذای همراه با مشکل حفاظت از محیط زیست دارد، باید به این نکته توجه کرد که اگر کسی میخواهد غذایی را با خود به خانه ببرد بهتر است که از ظرفهای چندبار مصرف استفاده کند و به این ترتیب آشغال کمتری تولید کرده و از محیط زیست حفاظت کند. ظرفهای پلاستیکی از نفت تولید میشوند و برای تولید آنها میزان انرژی زیادی مصرف میشود و بعد از زمان کوتاهی این ظرفها دیگر قابل مصرف نیستند و باید به دور انداخته شوند. به این ترتیب زباله اضافی نیز تولید میشود.

علاوه بر این ظروف یک بار مصرف دارای مواد مضری هستند که در اثر تماس با مواد غذایی میتوانند این مواد مضر را به فرد و یا به محیط زیست بدهند. در ساخت ظروف یک بار مصرف از نوعی کاغذ و یا کارتن استفاده میشود که دارای مواد شیمیایی حامل فلور هستند. نام این مواد پ اف آ اس است. این ماده شیمیایی باعث میشود که ظرف یک بار مصرف در اثر آب و یا روغن خراب نشود. این ماده شیمیایی پ اف آ اس در محیط زیست میماند و تخریب نمیشود و مانند سمی برای محیط زیست عمل میکند. 4700 عامل مختلف که در ساخت پ اف آ اس وجوددارند برای سلامتی انسان نیز مضر هستند. حتی ظروف یکبار مصرفی که گفته میشود از نیشکر ساخته شده اند، دارای این مواد سمی میباشد و برای سلامتی انسان مضر است.

از همین روخانم کریستیانه عسکری از انجمن حمایت از مصرف کنندگان به همه توصیه میکند که  از ظروف چند بار مصرف برای حمل مواد غذایی استفاده شود. تا جایی که میتوانید از ظرفهای حمل غذای خودتان چه ظرفهای فلزی و یا ظرفهای شیشه ای استفاده کنید. این ظرفها مواد سمی از خود منتشر نمیکنند و به سلامتی ضرر نمیزنند.

برای اطلاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه کنید:

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_pfas_verpackungscheck.pdf
https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/wissen/umwelt-haushalt/produkte/oft-schadstoffe-in-fast-foodverpackungen-unbedenkliche-alternativen-61150


Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.