Beitrag شمع روشنایی و گرما می بخشد – نکاتی در مورد شمع

شمع روشنایی و گرما می بخشد – نکاتی در مورد شمع

شمع یکی از موادی است که از پارافین تولید میشود. پارافین ماده ای است که به طور جانبی از استخراج نفت تولید میشود. بوی شمع به طور طبیعی به دلیل اینکه از نفت تولید شده است ناخوشایند است و برای اینکه بوی آن خوب و قابل تحمل باشد، به آن مواد وعطر مصنوعی میزنند. شمعهای ارزان در بازار، شمعهایی هستند که از این پارافین تولید شده اند. قیمت شمع بستگی به قیمت عطر و مواد مصنوعی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

ا

شمع یکی از موادی است که از پارافین تولید میشود. پارافین ماده ای است که به طور جانبی از استخراج نفت تولید میشود. بوی شمع به طور طبیعی به دلیل اینکه از نفت تولید شده است ناخوشایند است و برای اینکه بوی آن خوب و قابل تحمل باشد، به آن مواد وعطر مصنوعی میزنند. شمعهای ارزان در بازار، شمعهایی هستند که از این پارافین تولید شده اند. قیمت شمع بستگی به قیمت عطر و مواد مصنوعی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

اگر میخواهید شمع خوب داشته باشید میتوانید از شمعهایی استفاده کنید که از استارین و یا کندوی زنبور عسل تولید شده است.

شمع های رنگی دارای مواد شیمیایی هستند که به آنها رنگ و بو میدهد. این رنگها و مواد مصنوعی برای افرادی که حساسیت به مواد شیمیایی دارند، خطرناک است. توجه به این نکته که این شمع ها برای سلامتی شما مناسب نیستند نکته بسیار مهمی است. برای اینکه خودتان و سلامتی تان را به خطر نیاندازید، بهتر است قبل از اینکه این گونه شمعها معطر را خریداری کنید، بوی آنها را در مغازه چک کنید و اگر به شما نخورد و مشکل داشتید از خرید آن خودداری کنید.

روی بعضی از شمع هایی که در بازار است، علامت "رال" خورده شده است. در تولید این شمعها از میزان بسیار کمی و یا اصلا از مواد شیمیایی که برای بدن مضر هستند، استفاده نشده است.

ما در این جا نکاتی را به شما خاطر نشان میکنیم که شما در خریداری و استفاده از شمع از آنها میتوانید استفاده کنید:

  • شمعهایی که کلفت هستند، بهتر است که چند فتیله داشته باشند، وگرنه کج میسوزند و یا نیمسوز میشوند
  • شمعهایی که خودشان خاموش میشوند، در استفاده بهتر هستند. آنها خودشان وقتی تمام میشوند خاموش میشوند و خطر و تهدیدی برای خانه نیستند
  • شمعها را همیشه روی محلی بگذارید که محکم، ثابت باشد و خود آن محل مواد سوزنده نداشته باشد
  • گیاه، بخصوص درخت کاج، الکل و یا کاغذ را در نزدیکی شمع نگذارید. وقتی باد میوزد، شعله شمع در سمت خلاف باد میوزد و با این حرکت هر ماده قابل اشتعالی که در نزدیکی شمع باشد، سوزانده میشود. از طرف دیگر وقتی شمع را در مقابل باد میگذارید، در اثر وزش باد، زودتر میسوزد
  • فتیله شمع، وقتی کلفت میشود، موقع سوختن دود میکند، این به این معنی است که خوب نمیسوزد، و وقتی خوب نمیسوزند به جای یک فتیله دارای چند فتیله هستند و شعله های این فتیله ها کوچک هستند.
  • اگر شمع ها را خیلی نزدیک هم قرار بدهید، همدیگر را گرم میکنند، یعنی همدیگر را میسوزانند و اشکهای شمعها روی هم میریزد. شمعها را باید حداقل در فاصله 10 الی 15 سانتی متری از هم دیگر بگذارید. این کمک میکند که شمعها همدیگر را نسوزانند.
  • برای خاموش کردن شمعها، بهتر است که از شمع آب شده استفاده کنید، یعنی فتیله شمع را در حالی که دارد میسوزد، به شمع آب شده نزدیک کنید، این کار شمع را خاموش میکند.
  • شمعها موضوعی جالب برای بچه های کنجکاو هستند، لطفا بچه ها را بدون بزرگتر در نزدیکی شمع نگذارید و به بچه ها خطرناک بودن شمع را یاد بدهید.
  • شمع ها برای سوختن نیاز به اکسیژن دارند، به همین خاطر وقتی شمعها را خاموش میکنید حتما هوای اتاق را عوض کنید.

اگر از جمله کسانی هستید که یادش میرود شمع را خاموش کند یا در حالی که شمع میسوزد خوابش میبرد، بهتر است که از شمع استفاده نکنید و چراغهایی که مانند شمع میسوزند را مورد استفاده قرار بدهید.

Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.