Beitrag چه فرقی بین انرژی رسانی اولیه و ثانویه وجوددارد

چه فرقی بین انرژی رسانی اولیه و ثانویه وجوددارد

حتما شما در مورد داشتن برق و گاز (انرژی) از طریق ارگانی که برق و یا گاز به خانه میرساند شنیدید. اما شاید بسیاری از شما معنی اینکه چه چیزی پشت این کلمات را ندانند. ما در این جا تلاش میکنیم که معانی این کلمات را به طور ریز برای شما توضیح بدهیم

قانون شبکه انرژی رسانی دولت آلمان چنین میگوید: شرکت انرژی رسان اولیه شرکتی است که در یک منطقه بالاترین مصرف کننده انرژی، حال اینکه چه برق و یا چه گاز باشد، را دارا میباشد. این قانون برای حمایت از مصرف کننده به تصویب رسیده است. براساس این قانون هیچکس نباید یکباره بدون برق و یا گاز باشد. بعنوان مثال اگر شما به یک خانه جدید اسباب کشی میکنید، بدون برق و یا گاز نیستید. این به این معنی است که شرکتهای انرژی رسانی منطقه شما باید حتما به شما برق و گاز برای مصرف اولیه تان برساند. مبلغی که این شرکتها مجاز به دریافت از شما هستند، پایین ترین رقمی است که دولت به طور رسمی میتواند از شما مطالبه کند. قبل از اینکه بحران انرژی ایجاد شود(قبل از جنگ روسیه علیه اوکراین) شرکتهای دولتی که منبع اصلی انرژی رسانی به خانه های مصرف کنندگان هستند، از شرکتهای خصوصی که این انرژی را میرسانند، گرانتر بودند. اما امروز شرکتهای دولتی ارزانتر هستند و به همین خاطر میزان مشتری های آنها نیز بیشتر شده است

در حال حاضر به ما در بسیاری موارد گزارش میرسد که مشتریان شرکتهای خصوصی قراردادهای خود را لغو کرده و به شرکتهای دولتی مراجعه میکنند. مواردی هم هستند که شرکتهای خصوصی هزینه های خود را بالا برده اند و به همین دلیل قراردادهای قبلی را فسخ کرده و برای قراردادهای جدید هزینه های بالاتری را طلب میکنند. به همین خاطر مشتری دیگر با این شرکتهای خصوصی قرارداد نمیبندد و به شرکتهای دولتی مراجعه میکند. در واقع شرکتهای دولتی موظف هستند که به مصرف کنندگان انرژی رسانی کنند

تا قبل از تابستان امسال، شرکتهای مختلفی موظف به انرژی رسانی به مصرف کننده بودند. هدف اصلی این بود و هست که مصرف کننده باید انرژی لازم را در اختیار داشته باشد. بعضی از شرکتهای خصوصی یا این فرصت را غنیمت دانسته هزینه های انرژی را به طور سرسام آوری بالا بردند، ویا به دلیل ورشکستگی امکان انرژی رسانی را ندارند طوری که مصرف کننده امکان پرداخت این هزینه را نداشته و ندارد. به همین خاطر شرکتهای دولتی مجبور هستند که میزان انرژی لازمه برای مصرف کننده را در اختیار او قراربدهند. بعضی از شرکتهای بزرگ انرژی رسانی ورشکسته شدند و این باعث شده که میزان بسیار زیادی از مصرف کنندگان به شرکتهای دولتی مراجعه کنند و از آنها انرژی مورد استفاده خود را دریافت کنند

اگر شرکت انرژی رسانی شما قرارداد شما را فسخ کرده و یا هزینه انرژی رسانی برای شما را گران کرده است و این موضوع را به شما مکتوب اعلام کرده است، حتما باید به این موضوع اعتراض کنید

هیچکس نمیتواند یک دفعه قراردادهای قبلی را فسخ کرده و مصرف کننده را وادار به پرداخت هزینه بالاتری بکند. این موضوع در قوانین حمایت از مصرف کننده به ثبت رسیده است. همه شرکتهای خصوصی انرژی رسانی موظف هستند که شرکتهای دولتی را از تصمیم خود مبنی بر بالابردن میزان قیمت انرژی و یا فسخ قرارداد خود با مشتری، مطلع سازند. این تصمیم باید به شرکتهای دولتی از طرف شرکتهای خصوصی مکتوب اعلام شود. شرکتهای انرژی رسانی دولتی موظف هستند تا وقتی که مشتری یا دریافت کننده انرژی شرکت جدیدی را پیدانکرده است، میزان انرژی لازمه را تا مدت سه ماه و البته با ارزانترین رقم مناسب در اختیار مشتری قرار بدهد. اگر بعد از سه ماه و یا در حین سه ماه، مشتری شرکت دیگری پیداکرد، شرکت دولتی که تا این زمان انرژی رسانی کرده است، دیگر انرژی نمیرساند

به این ترتیب این حق شماست، که اگر شرکت انرژی رسانی برای شما نامه میدهد، بلافاصله روی این نامه اقدام کنید و عکس العمل نشان بدهید

به هرحال هر موقع سوالی داشتید با ما تماس بگیرید و یا به دفاتر حمایت از مصرف کننده در منطقه زندگی خود مراجعه کنید و از آنها  رهنمود بگیرید


Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.