Beitrag از قطعی برق جلوگیری کنید

از قطعی برق جلوگیری کنید

رهنمودهای انجمن حمایت از زنان خانه دار در ایالت هسن

هزینه های برق و هزینه های گرمایشی روزانه بالا میروند. ما باید دست به چه اقداماتی بزنیم که این هزینه ها پایین بمانند و یا باعث قطعی برق خانه ما نشوند؟

همیشه در پایان سال صورتحسابهای سالانه برای ما ارسال میشود و دراین موقع ما متوجه میشویم که مصرف برق ما چقدر بوده است و با توجه به اینکه در ماههای گذشته هزین های برق یک جانبه بالا رفته است ما متوجه میشویم که چه میزان پولی باید در پایان سال بدهیم

وقتی هزینه های برق پرداخت نشوند شرکتهای برق سریع میخواهند مشتری را زیر فشار قرار بدهند و به همین خاطر مشتری و یا مصرف کننده برق و یا گاز را تهدید به قطعی برق و یا گاز میکنند. قطعی برق نه تنها مصرف کننده را دچار تشنج میکند بلکه برای مصرف کننده باعث ایجاد جریمه و هزینه های بالا میشود. شرکتهای برق نمیتوانند یک دفعه برق را قطع کنند. آنها باید حتما به مشتری چندین بار نامه بدهند و از او بخواهند که پولهای عقب مانده خودش را بپردازد. مشتری باید این نامه ها را به دقت بخواند و هزینه ها را جواب بدهد

سوال اینجاست که شرکتها از کی میتوانند برق را به روی مشتری قطع کنند؟ شرکتهای برق وقتی میتوانند برق مشتری را قطع کنند که مشتری هزینه های برق خود را دو ماه نپرداخته باشد و این هزینه بالای 100 یورو باشد. اگر مشتری به مدت 4 هفته بعد از اخطاریه هایی که به صورت مکتوب برایش ارسال شده است واکنشی نشان ندهد و هزینه برق را نپردازد شرکت برق باید مجددا با مشتری صحبت کند امکاناتی را برای مشتری فراهم کند که مشتری بتواند هزینه برق را بپردازد. شرکت برق مجاز است حتی به مشتری پیشنهاد بدهد که هزینه برق را به طور قسطی پرداخت کند

نتیجه گیری

اگر شما مشکلی در پرداخت هزین های برق و یا گاز دارید خودتان با شرکتهای مربوطه تماس بگیرید و تلاش کنید با این شرکتها وارد مذاکره بشوید تا بتوانید هزینه های برق و یا گاز را پایین بیاورید. تلاش کنید که همه صحبت و یا قراردادی که میبندید حتما به طور مکتوب باشد. هیچ حرف و قراردادی که شفاهی باشد را راحت قبول نکنید و تلاش کنید از هر کس که با شما در تماس است و یا صحبت کرده  است موضوع قرارداد را مکتوب دریافت کنید

اگر هر مشکلی دارید با ما تماس بگیرید

Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.