Beitrag بیمه سیستم تله ماتیک در خودروها

بیمه سیستم تله ماتیک در خودروها

تله ماتیک به معنی در هم قاطی شدن سیستم فنی و سیستم کامپیوتری در خودروها میباشد. 

در اواخر هر سال مصرف کنندگان قراردادهای بیمه خود را یک بار دیگر مورد بررسی قرار میدهند. به طور خاص برای بیمه خوردو ماه نوامبر به عنوان ماه تغییر شرکت بیمه محسوب میشود. به دلیل اینکه قیمت بیمه کردن خودروها به طور مستمر بالا میرود؛ تعویض قراردادهای بیمه خوردوها شامل قانونی است که میتوان در آن قرارداد بیمه را سریعتر تغییر داد.

از طرف دیگر؛ قیمت تعمیرات خودروها خیلی گرانتر از قبل شده است. به همین دلیل باید روی این حساب کرد که قیمت بیمه ماشین ها هم افزایش مییابد. به همین خاطر؛ به شما پیشنهاد میکنیم که قیمتهای شرکتهای بیمه و شرایطی که برای شما میگذارند را خوب با هم مقایسه کنید. بعضی از بیمه ها حتی سیستم جدید قیمتها برای بیمه تله ماتیک را ارایه میدهند که استفاده از این سیستم هم برای پایین آوردن قیمت بیمه خوب است.

کلمه تله ماتیک ترکیبی از کلمه ارتباطات تلفنی و اینفرماتیک است. وقتی ماشین شما در سیستم تله ماتیک بیمه شده باشد؛ اطلاعات شیوه رانندگی شما به طور مستقیم به شرکت بیمه ارسال خواهد شد. این اطلاع رسانی به شرکت بیمه یا از طریق یک اپ که روی تلفن شما نسب میشود به شرکت بیمه ارسال میشود یا از طریق یک سیستمی که دارای یک جعبه که در درون آن یک پریز و یک رادار است؛ در داخل ماشین شما نصب شده و برای شرکت بیمه ارسال میشود.

شیوه رانندگی شما؛ در ابعاد مختلفی ارزیابی خواهد شد. این موارد مثلا شامل چگونگی ترمز کردن؛ سرعت گرفتن؛ سرعت خودرو؛ شیوه دورزدن و یا وارد پیچ جاده شدن؛ زمان رانندگی؛ مسیر رانندگی و ساعت رانندگی است. این ابعاد در زمینه های مختلف هم ارزیابی شده و هر کدام وزن خاص خود را خواهند داشت. بعد از اینکه این ارزیابی بطور کامل انجام شود؛ خودرو دارای یک اسکور خواهد شد. اگر این اسکور با ضریب شیوه رانندگی شما میتواند کمک کند که بیمه ماشین تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

هدف از این مدل بیمه این است که هم به محیط زیست توجه شود و هم اینکه شیوه رانندگی خوب و محتاطانه پاداش بگیرد. با شیوه رانندگی درست نه تنها استفاده خوب از ماشین میشود بلکه امنیت جاده ها مورد توجه قرار میگیرد؛ قسمتهای مختلف ماشین فرسودگی کمتری خواهند داشت و ماشین دیرتر از دور خارج میشود. تمام این اطلاعاتی که در این سیستم ثبت میشوند؛ به بیمه شونده کمک میکند که شیوه رانندگی خود را بهتر کند. در همین رابطه باید به شیوه رانندگی پرریسک در ترددات و در خیابان نیز توجه کرد؛ که این سیستم نمیتواند آنها را ثبت کرده و مورد ارزیابی قراردهد. یکی از مهمترین این موارد ردشدن از چراغ قرمز و یا نداشتن فاصله کافی از ماشین جلو میباشد.

قیمت بیمه تله ماتیک به طور خاص برای رانندگانی که تازه گواهینامه خود را دریافت کرده اند و در دوران اولیه ای که خودرو دار میشوند باید قیمت بالایی برای خودروی خود بپردازند؛  مناسب است. به طور خاص وقتی آنها خوب رانندگی کنند؛ میتوان از کاهش هزینه بیمه استفاده خاص بکنند. بطور عام اگر کسی یک مسیر مشخصی را مستمر رانندگی میکند که یا زیاد خطرناک نیست و یا بیشتر شبها رانندگی میکند؛ میتواند قیمت کمتری برای بیمه خودروی خود بپردازد.

در استفاده از سیستم تله ماتیک؛ میزان بسیار زیادی اطلاعات جمع آوری میشوند. برای استفاده از این اطلاعات باید فرد بیمه شونده موافقت خود را اعلام کند. شرکتهای بیمه میگویند که این اطلاعات جمع آوری شده به طور مستقل تجزیه و تحلیل میشوند و برای این تجزیه و تحلیل آنها با شرکتهای مختلف کار میکنند و شرکت بیمه تنها سیستم اسکور را دریافت میکند. با وجود این میتوان از این اطلاعات جمع آوری شده استفاده های خلاف قانون بعمل بیاید.

اگر شما سوالی در مورد شرکتهای بیمه؛ بیمه های مختلف خودرو دارید میتوانید با سازمان حمایت از خانه داران تماس بگیرید.

Newsletter abonnieren

des DHB – Netzwerk Haushalt, Landesverband Hessen e. V.